Sø begravelser

Sådan begraver du folk til søs

Morddømte Raket-Madsen har tidligt i sin retsag hævdet at have begravet afdøde Kim Wall til søs, hvilket virker som temmelig poleret retorik for at have savet et lig op og sænket det ned på havets bund. Men hvordan begraver man egentligt folk til søs, når det går ordentligt og lovformeligt til? Vi giver dig svaret.

Sømandsskab går langt tilbage i menneskehedens historie. Det samme gør søslag, og dødsfald til søs i øvrigt, som følge af sygdom og arbejdsulykker. Således findes der indenfor de fleste religioner og kulturer faste ritualer og skikke i forbindelse med sø begravelse – nogle underligere end andre!

sø

Sø begravelse generelt

Sø begravelser forestås i dag hovedsageligt af verdens marine styrker, men også af mange privatpersoner på baggrund af religiøs overbevisning. Når en person begraves fra et skib, er det almindeligvis skibets kaptajn, eller en tilstedeværende religiøs repræsentant der fører an. Men hvordan det hele i det hele taget foregår, kan være højest forskelligt fra nation til nation, og religion til religion.

Normalt vil der være tale om kremering med efterfølgende aske spredning – nedsænkning af lig vil kun foregå i nødsituationer, eksempelvis under krig eller når man befinder sig så langt fra kysten, at det ikke er muligt at nå i land førend liget går i forrådnelse. Der er dog undtagelser.

Kristendom

Kristne foretrækker generelt begravelse i jorden, men sø begravelse går an, om end det i de fleste kirker regnes for en ringere løsning.

England har alle dage været en stærk søfartsnation og Den Anglosaksiske Kirke har stærke retningslinjer for begravelser til søs: Skibet skal bringes til standsning, og liget skal indsys i kanvas sammen med en passende ballast, der vil forhindre, at det skyller op på land. Der afsiges en bestemt bøn med ordlyden:

”Til den almægtige Gud overgiver vi sjælen af vores afdøde broder, og vi opgiver hans legeme til havets dyb, i sikker vished og håb om at han vil genopstå i det evige liv gennem vores frelser Jesus Kristus, ved hvis komme for at dømme verden havet vil opgive sine døde. De korrumperede kroppe af dem der sover i ham skal ændres, og blive som Hans glorværdige krop, i kraft af den mægtige evne han har til at underkaste alle ting.”

Islam

Foretrækker ligesom kristne at lig bliver begravet på land, men giver instrukser til begravelse til søs i nødstilfælde: liget spændes fast imellem to planker (for at undgå opsvulmen) og smides overbord, i håbet om at det må drive i land og en rettroende må finde det og begrave det efter de korrekte forskrifter.

Australien

Australien giver kun sjældent tilladelser til begravelse til søs. Liget må kun være indhyllet i et klæde, og skal vejes ned på mindst 2000 meter vand. Der kræves ingen tilladelse til spredning af aske.

England

England giver tilladelse til begravelse i kister der møder visse formelle krav, men kun på udvalgte søstrækninger. Askespredning er tilladt overalt.

USA

I USA tillader de fleste stater begravelse af lig på passende dybde og i passende afstand fra kysten. Dog skal ceremonien tilrettelægges af en særlig licensieret repræsentant, der blandt andet skal sørge for at liget synker.

I den amerikanske hær gælder særlige regler, og man begraver hyppigt folk til søs i kister og med salut affyring.

Dog er der mange regionale forskelle i USA, da lovene fra stat til stat varierer. I nogle stater er dødsstraf tilladt, i andre er online casino ulovligt. Det er en jungle.

Danmark

Danmark er jo som bekendt en stolt søfartsnation. Historisk set har vi haft nogle temmelig vilde skikke angående sø begravelse: En ambassadør overværede eksempelvis i 13 tallet hvordan en flok vikinger begravede deres høvding til søs: Ceremonien indebar blandt andet rituel opskæring af en hest, en hund, og flere andre dyr, samt en slavinde, der blev brændt levende sammen med liget af høvdingen i vikingeskibet.

I nyere tid er vi dog blevet en del mere snerpede omkring det, og bestemmelserne er som følger: Kun askespredning er tilladt. I Danmark skal askespredning foregå over åbent vand og mindst 200 meter fra kysten. En urne må ikke nedsænkes, men skal tømmes over vandet. Ceremonien må desuden ikke vække opsigt.

Ingen partering før begravelse

I denne artikel har vi set lidt nærmere på begravelse til søs. Der er nogle mere og mindre spøjse skikke imellem, men ingen af dem indebærer dog at partere liget. Så Raket-Madsen må givetvis lidt længere ud på landet med, at han har begravet Journalisten Kim Wall til søs.

Vi håber, at du blev lidt klogere på begravelse til søs!

2 Aug 2018